WEBINAR Gestructureerd ondernemerschap - 1 december

gestructureerd ondernemerschap
×

WEBINAR Gestructureerd ondernemerschap - 1 december #1

149,00

OMSCHRIJVING

Ondernemen is risico’s durven nemen, maar het grootste risico dat u als ondernemer loopt is vaak de hectiek in het opschalen van uw bedrijf. De opstartfase is met succes doorlopen maar meer omzet en medewerkers betekent ook meer problemen, van een te lage winst en een onduidelijke communicatie tot blijvende conflicten met medewerkers, leveranciers en klanten. In deze Masterclass leren de specialisten van No Nonsancy u de obstakels op uw groeipad te vermijden en met voldoening in plaats van met frustratie uw doelen te bereiken.

Net als levende organismen kennen bedrijven groeifases. Ze evolueren van startups naar volwassen organisaties, met diverse stadia daartussen. Elk van die fases heeft zijn specifieke sterke en zwakke kanten. In een jong bedrijf is de dynamiek groot en ligt de markt nog aan de voeten van de medewerkers, in een volwassen bedrijf dreigt het ondernemerschap te verzanden in bureaucratie en de markt te verzadigen voor de producten of diensten die het groot hebben gemaakt. Het geheim van de smid is dat volwassen stadium te bereiken zónder onderweg te struikelen maar ook zónder aan die verzanding ten prooi te vallen. Ook in dat opzicht gaat de vergelijking met levende organismen op: we willen allemaal een hoge ouderdom bereiken maar niet ten prooi vallen aan de kwalen die daarmee gepaard gaan. In het ideale geval heeft een volwassen bedrijf een ondernemer en een team die nog altijd uitblinken in enthousiasme en vernieuwingsdrift maar die tegelijk het ‘management by crisis’ achter zich hebben gelaten en het slaafs navolgen van starre regels weten te voorkomen.

Leiderschapsstijlen

Natuurlijk bent u als ondernemer een spilfiguur in dit proces. Terwijl uw bedrijf wordt uitgebouwd groeit u mee als persoon. U wordt rijper in jaren maar vooral ook in kennis en ervaring. Zoals bij elke groeifase van uw onderneming misschien een andere outfit en kapsel past, zo hoort er een andere leiderschapsstijl bij. De hemelbestormer van de wilde jaren periode, die letterlijk dag en nacht kon werken en noch zichzelf noch de medewerkers spaarde, heeft als het goed is plaatsgemaakt voor een wat beheerster type, iemand die meer aandacht schenkt aan structuren en stabiliteit op lange termijn dan aan omzet-ten-koste-van-alles. Tijdens de overgang van de jongvolwassen naar de volwassen fase treedt de ondernemer nog wat extra naar de achtergrond. Er wordt meer gedelegeerd en eigenaarschap en management worden van elkaar gescheiden. Maar geen van deze overgangen verloopt vloeiend. Gebrek aan inzicht in de eigen rol verhindert veel ondernemers hun leiderschapsstijl tijdig en adequaat te veranderen, met alle negatieve gevolgen van dien.

‘Gezonde’ en ‘ongezonde’ problemen

De specialisten van No Nonsancy bieden u tijdens deze Masterclass dat vereiste inzicht. Ze stippen de problemen aan waar bedrijven in de verschillende fases tegenaan lopen en verdelen die in ‘gezonde’ en ‘ongezonde’. Het onderkennen en begrijpen van de oorzaken van die problemen betekent vaak al de halve oplossing ervan. Er zal ook tijd en gelegenheid zijn op uw specifieke kopzorgen in te gaan en eventueel een vervolgafspraak te plannen om u bij het zoeken en implementeren van een oplossing behulpzaam te zijn.

Bedrijven verschillen in zoverre van levende organismen dat ze in principe oneindig lang kunnen blijven bestaan. Voor een organisme volgt na de volwassenheid onherroepelijk de aftakeling, voor een bedrijf is het alleen maar zaak de positieve aspecten van de beginfases (het ondernemerschap) en die van de latere fase (stabiliteit door structuur) duurzaam met elkaar te combineren. Seniliteit dreigt altijd, zelfs voor multinationals en generaties oude familiebedrijven, maar de evenwichtsoefening houdt ze op afstand. Ook daarbij kunnen en willen de specialisten van No Nonsancy u graag behulpzaam zijn.

De Masterclass is geschikt voor:

  • Eigenaren van ondernemingen
  • Bedrijven vanaf 10 FTE
  • Bedrijven tot 30 FTE
  • Ondernemers met ambitie of echt een issue

Ook zijn de volgende eigenschappen gewenst:

  • Technische ondernemers (ICT/bouw, installatie, metaal), ondernemers die passie hebben voor het product wat ze maken
  • Ondernemers met een open mind
  • Ondernemers die heel veel druk bij zichzelf voelen
  • Ondernemers zonder bedrijfskundig theoretische achtergrond
  • Als bedrijf meerdere eigenaren heeft, graag een meerderheid aanwezig

Tijdstip: van 15:30 tot 17:00 uur

0